Organizační struktura LS

Kontakty na zaměstnance
Funkce: Jméno: Telefon: Mobil: E-mail:
Lesní správce Ing. Jaroslav Turek 956 136 101 724 523 050 jaroslav.turek@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Luděk Veverka 956 136 102 724 523 826 ludek.veverka@lesycr.cz
Zástupce lesního správce Ing. Radek Šmerda 956 136 103 724 523 830 radek.smerda@lesycr.cz
Ref. pro katastr a restituce Ing. Zdenka Čapková 956 136 106 724 623 736 zdenka.capkova@lesycr.cz
Ref. pro katastr a restituce Ing. Michaela Heraltová 956 136 108 724 720 487 michaela.heraltova@lesycr.cz
Technický pracovník Ing. Karel Mana   724 523 837 karel.mana@lesycr.cz
Referent účetnictví Ivana Malaníková 956 136 104   ivana.malanikova@lesycr.cz
Referent účetnictví Jitka Hnaníčková 956 136 105   jitka.hnanickova@lesycr.cz
Adjunkt LS Ing. Martin Kostka 956 136 109 725 257 335 michal.kostka@lesycr.cz
Adjunkt LS Lukáš Fojtík     lukas.fojtik@lesycr.cz
Revíry
Název revíru: Revírník: Telefon: Mobil: E-mail
01 – Luhačovice Bc. Martin Vyoral   724 523 834 martin.vyoral@lesycr.cz
02 – Uherský Brod Bc. Roman Bobčík   724 523 828 roman.bobcik@lesycr.cz
03 – Hrabina Radek Míšek   724 525 062 radek.misek@lesycr.cz
04 – Javořina František Bobčík   724 523 829 roman.bobcik@lesycr.cz
05 – Vizovice Miloslav Štach   724 523 831 miloslav.stach@lesycr.cz
06 – Ludkovice Josef Bernátek   724 523 832 josef.bernatek@lesycr.cz
07 – Šarovy Bc. Vlastislav Kožela   725 389 771 vlastislav.kozela@lesycr.cz
08 – Malenovice Ivan Svoboda   724 523 833 ivan.svoboda@lesycr.cz
21- Horní Lideč Ing. Josef Žák   724 523 835 josef.zak@lesycr.cz
22 – Střelná Stanislav Kročil   724 523 836 stanislav.krocil@lesycr.cz
23 – Návojná Josef Fojtík   725 627 914 josef.fojtik@lesycr.cz
24 – Brumov Ing. Karel Klimek 577 330 230 724 523 838 karel.klimek@lesycr.cz
25 – Sidonie Pavel Mašláň 577 330 230 724 523 839 pavel.maslan@lesycr.cz
26 – Štítná nad Vláří Jaroslav Perutka 577 330 230 724 623 851 jaroslav.perutka@lesycr.cz
27 – Slavičín Pavel Vápeník 577 330 230 725 257 615 pavel.vapenik@lesycr.cz
28 – Vysoké Pole Michal Velecký 577 330 230 724 523 843 michal.velecky@lesycr.cz
Revíry – sídla v majetku LČR, s.p.
Revír Adresa
08 – Malenovice Švermova 1133, Zlín – Malenovice
07 – Šarovy Šarovy 74
24 – Brumov Podzámčí 860, Brumov
25 – Sidonie Podzámčí 860, Brumov
26 – Štítná nad Vláří Podzámčí 860, Brumov
27 – Slavičín Podzámčí 860, Brumov
28 – Vysoké Pole Podzámčí 860, Brumov